Bibel, bön och Lärjungaskap

Medarbetare

Vår personal består dels av anställda, men också av frivilliga.

Fler bilder är på väg så att alla frivilliga kommer med!

Stacks Image 476

Verksamhetsledare: Per-Olof Hermansson

Nås på: verksamhetsledare@larjungagarden.se, 0709-91 97 60

Stacks Image 91

Karin Rådberg är pensionerad gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen.

nås på: vardar@larjungagarden.se, 076-09 558 40
Stacks Image 548

Husfru Kate Hultqvist är pensionerad skollärare från Gråbo och ansvarig för samordning av vårt frivilligarbete.

nås på: husfru@larjungagarden.se, 076-86 558 40

Husmor: Helena (Ena) Wallgren (bild kommer inom kort!)

nås på husmor@larjungagarden.se
Stacks Image 146

Ingegerd Stenbäck - tidigare föreståndarinna tillsammans med sin man Carl-Gustaf Stenbäck.
Stacks Image 629
Birgitta Envall
Stacks Image 626

Vaktmästare Bo Hallberg.
076-878 40 60
vaktmastare@larjungagarden.se