Bibel, bön och Lärjungaskap

Kaplaner

Vi har en grupp pensionerade präster som tjänstgör som kaplaner för gården.

Carl Magnus Adrian

Göran Landgren

Stacks Image 734
Stacks Image 736

Hasse Andersson

Stacks Image 745

Lars Nordblom

Owe Johansson

Stacks Image 676
Stacks Image 678

Åke Reinholdsson

Yngve Kalin

Stacks Image 747
Stacks Image 682