Bibel, bön och Lärjungaskap

Stöd oss!

Du kan vara med och stödja Lärjungagården med bön, frivilligarbete och gåvor (samt testamenten).

Vi har några större investeringar som behöver göras i husets underhåll. Kontakta verksamhetsledare Per-Olof Hermansson om du vill veta mer.

Vill du ge en gåva är det enklast är att Swisha till 123 000 56 03.

Annars kan du betala till BG 5655-8356.

Skanna i bank-app:

Ge 100 kr LG_100_BG_QR.png Ge 250 kr LG_250_BG_QR.png Ge 500 kr LG_500_BG_QR.png

Du kan be!

När vi har kurser samlas vi som arbetar på Lärjungagården till bön. Då kan Du också vara med i bön där Du befinner Dig! Vi ber för våra besökande grupper, för de kurser vi själva anordnar, för vår ekonomi, för Marks kommun, för Torestorps församling och pastorat, för oss själva och dem som står oss nära. Välkommen in i den bönegemenskapen!

Du kan bli medlem i föreningen Lärjungagården!

Lärjungagården är en ideell förening, som äger och driver gården. I den föreningen kan man bli medlem. Det är ett bra sätt att stötta Lärjungagårdens arbete! Medlemsavgiften är 200:- för enskild medlem/år, 300:- för äkta makar/år och 2.000:-/person för ständigt medlemskap.

Meddela oss att Du vill bli medlem och betala sedan in till vårt bankgiro 5655-8356 den aktuella avgiften. Ange på inbetalningen att det avser medlemsavgift, vilket år avgiften avser samt namn och adress.

Varje vår hålls årsmöte och varje höst samlas vi till ytterligare ett medlemsmöte, alltid med god undervisning, överläggningar, god gemenskap och mat!

Välkommen som medlem!

Du kan ge av Din tid!

Kanske är Du bra på något: reparera möbler, trixa med datorer, putsa fönster, hänga upp tavlor, baka bröd och kakor (med innehållsdeklaration!), spela något instrument, arbeta med layout ...... Du är välkommen med Din gåva! Det dyrbaraste man kan ge är att ge av sig själv och av sin tid.

Du kan komma till gården!

Meningen med gården är att ta emot gäster: gäster till våra egna kurser, retreater och studiedager men även externa grupper: församlingsläger, Alpha-läger, konfirmandläger, körläger osv. Kom gärna själv och delta! Uppmuntra andra att komma! Inspirera personal i din församling att komma till Lärjungagården med sina kurser och läger!

Du kan skänka saker!

Du kanske har ett gitarrställ Du inte behöver eller en taklampa eller en gungställning eller en dunk akrylatbensin till gräsklipparen eller något annat som Du tycker att Du skulle kunna avvara. Kanske det passar hos oss? Ring och hör av Dig!

Du kan skänka pengar!

Det kan Du göra på många olika sätt. Sätt in en gåva på vårt Bankgiro 5655-8356, Om du vill ge regelbundet på ett smidigt sätt kan du använda dig av s k återkommande el stående överföring från Ditt bankkonto till vårt bankkonto. Hör av Dig till oss om Du vill veta mer om det sättet att skänka pengar!

Du kan även låta avkastningen av aktier tillfalla Lärjungagården. Avkastningen beskattas i det läget inte, och man kan säga att den gåvan blir 30 % större! Tala med oss och din bankrådgivare om detta! Välkommen i skaran av regelbundna givare!

Under de kommande åren vill vi fortsätta att renovera gården. En del åtgärder kommer kosta mycket och vi ser gärna att ni ger destinerade gåvor. Stora gåvor kan vi uppmärksamma med en placket. Vill ni vara WINNCanonyma så säg till!

Minnesgåvor och högtidsgåvor!

_Obs: vi kan inte ta emot hälsningar via information som sänds på betalningstalong eller via bankbetalning.

Läs om minnes- och högtidsgåvor under den särskilda menypunkten! Där får du anvisning för hur då får ett minnesbrev eller högtidsbrev! .

Testamente

Vi önskar Dig ett gott och långt liv. Är Du i färd med att upprätta ett testamente - tänk gärna på Lärjungagården! Testamentsgåvor används för större investeringar och underhåll av gården för att öka gårdens användbarhet. Om du vill kan vi hjälpa dig att formulera ett testamente. Det är viktigt med formalia, bl a att man har 2 vittnen som inte är jäviga.

Församlingen - kan den ge?

Ja, ta gärna upp kollekt någon söndag, när församlingen har rätt att besluta ändamål, s k ”församlingskollekt”.

Du kan också föreslå kyrkorådet att ge ett anslag till Lärjungagården. Kanske syföreningen har pengar över?